Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

ΕΤΕΟι τιμές παρουσιάζουν συσσώρευση μετά την διάσπαση του τριγωνικού σχηματισμού.